Titel menubalk illustratie
 • Deze site maakt gebruik van cookies voor website statistieken.

Privacy

 • Cookies
  Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Daarmee is het in principe mogelijk om verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.
  Functionele cookies: Dit zijn cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden zodat uw gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt vergemakkelijkt. Wij maken geen gebruik van functionele cookies.
  Analytische cookies: Deze cookies gebruiken wij voor het goed functioneren van de website en het algemeen analyseren van het bezoek op deze site. Alleen voor deze interne statistieken kanj uw IP-adres worden opgeslagen. Ook worden er cookies geplaatst door Google Analytics (zie Google privacy statement). Analytische cookies wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden, en worden niet aan derden verstrekt.
 • Cookies weigeren en verwijderen

  U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Als u ons cookie voor analyse van interne website statistieken weigert, dan kunt u helaas geen gebruik maken van deze site. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

 • Google privacy statement
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van www.incontinentie.net zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (www.incontinentie.net) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘www.incontinentie.net’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van www.incontinentie.net en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

  Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen www.incontinentie.net en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van www.incontinentie.net is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. www.incontinentie.net voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
 • Deze website wordt verzorgd door belanghebbenden die zelf of in hun omgeving met incontinentie te maken hebben.
 • De auteurs van deze website zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit deze site
 • In alle gevallen verdient consultatie bij een arts de voorkeur.

Over deze site

 • Platform voor incontinentie
  www.incontinentie.net is een internetsite die zich richt op patiënten die zelf - of in hun omgeving - te maken hebben met incontinentie.

  Het betreft een website voor mensen die zelf - of in hun omgeving - te maken hebben met incontinentie. Deze website voorziet derhalve in de behoefte van lotgenotenkontakt van incontinente patiënten. Doel van de site is het aanbieden van informatie waarin lotgenoten kunnen herkennen, steun kunnen vinden uit verhalen van anderen, zich kunnen informeren over de sociale aspecten die incontinentie met zich meebrengt, onderzoek naar incontinentie, medianieuws, en informatie over producten.

  Deze website wordt verzorgd door belanghebbenden die zelf of in hun omgeving met incontinentie te maken hebben.

  Het is niet de bedoeling om in technische termen de oorzaken van incontinentie te bespreken. Daarvoor kunt U terecht bij uw huisarts of andere internet pagina's. Onze nadruk ligt de sociale aspecten van incontinentie, het laatste nieuws uit onderzoek en media en verdere verwijzingen.

  Het dagelijks onderhoud van deze site wordt ondersteund door externe partners. Door deze ondersteuning is het mogelijk om de site dagelijks te onderhouden, berichten te redigeren en de actualiteit te volgen. Partners kunnen meedenken over sommige inhoudelijke onderdelen. Pagina's waar dat gebeurt worden speciaal zichtbaar gemarkeerd. Partners bepalen niet het beleid van de site. Ook worden meerderepartners betrokken zodat de onafhankelijkheid van de website gewaarborgd blijft. Lees meer over de rol van partners.

Disclaimer

  Disclaimer
  In het navolgende gehanteerde begrip "auteur van de website" wordt bedoeld de technisch en inhoudelijk beheerder(s) van de site, tevens eigenaar van de domeinnaam incontinentie.net, incontinentie.org en incontinentie.info

  Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite, pagina's en/of email(s) de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. De auteur van deze website is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit deze site, pagina's en/of email(s). De auteur van deze website wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

  In alle gevallen verdient consultatie bij een arts de voorkeur.

  Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de bezoeker. De auteur van deze website geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de auteur van deze website uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

  Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van de auteur van deze website zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De auteur van deze website is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De auteur van deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. De auteur van deze website is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

  Een deel van de gegevens op deze website zijn publiek domein. De auteur van deze website kan niet instaan voor de juistheid ervan, noch voor mogelijke consequenties die uit het gebruik van de gegevens volgen. De informatie die wij van u hebben verzameld of opgeslagen, verkopen of verstrekken wij niet aan derden.

  Alle Intellectuele Eigendomsrechten van deze website en het daarop geplaatste materiaal, waaronder de teksten, beeld- en geluidsmateriaal, lay-out, software en andere materialen op deze site berusten bij de auteur van deze website of haar licentiegevers. Alle bijdragen geplaatst via formulieren en/of binnengekomen e-mails waarbij niet expliciet wordt aangegeven door degene die de bijdrage aanlevert dat het materiaal niet gepubliceerd mag worden, wordt Intellectueel Eigendom van de auteur van de website.

  Toegang tot (delen van) de website middels wachtwoorden kunnen worden ontzegd door de auteur van de site zonder opgaaf van redenen.

  Deze website en het materiaal op de website mag op geen enkele wijze worden openbaargemaakt, gereproduceerd, heruitgegeven, doorgestuurd of gedistribueerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, uitgezonderd het downloaden, weergeven en printen van een prive kopie voor niet-commercieel eigen gebruik.

  Het gebruik van e-mail is openbaar. Hoewel binnengekomen e-mails bij deze site vertrouwelijk worden behandeld, kan niet geheel uitgesloten worden dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. De auteur kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  De auteur heeft aan het opstellen en verzenden van e-mail berichten en daarbij gevoegde bijlage(n) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd of te laat wordt ontvangen. De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden.

  Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. De auteur van deze website staat er niet voor in dat dit bericht en/of bijlage(n) op generlei wijze schade kan veroorzaken, hoe ook, en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 
× Let op!   Deze site maakt gebruik van analytische cookies voor het goed functioneren en het algemeen analyseren van het bezoek op deze site.
Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Meer informatie